Afgeronde rechthoek:

Oudwijkerlaan 13 - 3581 TA Utrecht - 030 2341010 - info@motionworx.nl

Bij veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat geldt: Bewegen werkt. Naar het hoe en waarom wordt steeds meer onderzoek gedaan maar er is al heel veel bekend. Het inzetten van deze kennis behoort tot het werkdomein van de fysiotherapeut.

Meer nog dan vroeger is de fysiotherapeut naast behandelaar ook adviseur en coach tijdens het traject van blessure tot sport- en werkhervatting.

Werken aan bewegen, samen met de patient, is eigenlijk zijn hoofdtaak geworden. Dat zien we niet alleen in de curatieve maar ook steeds meer in de preventieve context.

Motion Worx richt zich op het delen van de relevante kennis die voor de praktijk van alledag onontbeerlijk is. Motion Worx is een inititaief van Igor Tak, fysiotherapeut in Utrecht.

 

Motion Worx